Badania Kliniczne

 

Zapraszamy do korzystania z ogólnopolskiej Interaktywnej Bazy Badań Klinicznych.
IBBK jest internetową platformą pozwalającą lekarzom i pacjentom wyszukiwać badania kliniczne rekrutujące na terenie całego kraju. Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje, iż pacjent jest potencjalnym kandydatem do badania, przy pomocy dedykowanego call-center, może umówić wizytę w ośrodku prowadzącym rekrutację.


Poniżej lista badań klinicznych aktualnie rekrutujących w Klinice Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego.
Lista jest na bieżąco uaktualniana. W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu prosimy o kontakt z sekretariatem (12 424 89 12). 
Pod numerem badania link do międzynarodowej bazy clinicaltrials.gov – ze szczegółowymi informacjami.

 

 

 


BADANIA KOSZYKOWE/WCZESNYCH FAZ


A Phase II, Multicentre, Open-label, Master Protocol to Evaluate the Efficacy and Safety of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) as Monotherapy and in Combination with Anticancer Agents in Patients with Advanced/Metastatic Solid Tumours
(TROPION-PanTumor03)

Wieloośrodkowe, otwarte badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo datopotamabu derukstekanu w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi/przerzutowymi guzami litymi.
Astra Zeneca D926UC00001

Badacze: Kamil Konopka, Maciej Lubaś, Mateusz Łobacz
Szukamy w skrócie:
zaawansowany nowotwór lity: rak trzonu macicy (endometrium), rak jajnika, rak żołądka, rak jelita grubego, rak stercza w stadium oporności na leczenie kastracyjne. 
– obecność zmian mierzalnych

 

Safety, Pharmacokinetics and Anti-tumor Activity of RP12146, a PARP Inhibitor, in Patients With Locally Advanced or Metastatic Solid Tumors
Wieloośrodkowe, otwarte badanie fazy I/Ib oceniające bezpieczeństwo, farmakokinetykę i aktywność przeciwnowotworową RP12146, inhibitora poli(ADP-rybozy) polimerazy (PARP), u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi.
Rhizen Pharmaceuticals RP12146-2101

Badacze: Maciej Lubaś, Mateusz Łobacz
Szukamy w skrócie:
zaawansowany nowotwór lity: rak piersi (Her2 – ujemny), rak jajnika, rak prostaty
– bez wcześniejszej terapii inhibitorami PARP
– obecność zmian mierzalnych

 

 

 


NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO


A Study of Relatlimab in Combination With Nivolumab in Participants With Advanced Liver Cancer Who Have Never Been Treated With Immuno-oncology Therapy After Prior Treatment With Tyrosine Kinase Inhibitors

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04567615?recrs=ab&cond=Hepatocellular+Carcinoma&cntry=PL&draw=2&rank=8

Badacze: Kamil Konopka, Paulina Frączek (tel 12 424 7331, 12 424 7502

Szukamy w skrócie:
-nieoperacyjny lub przerzutowy rak wątrobowokomórkowy (HCC)
-stan po leczeniu sorafenibem lub lenwatynibem
-brak leczenia immunoterapią w przeszłości

 

 

 

 

 


RAK PIERSI


A Study Evaluating the Efficacy and Safety of Adjuvant Atezolizumab or Placebo and Trastuzumab Emtansine for Participants With HER2-Positive Breast Cancer at High Risk of Recurrence Following Preoperative Therapy (Astefania)
Badanie kliniczne III fazy, oceniające skuteczność oraz bezpieczeństwo atezolizumabu lub placebo i trastuzumabu emtanzyny w terapii adjuwantowej w HER-2 dodatnim raku piersi o wysokim ryzyku nawrotu po leczeniu przedoperacyjnym
Roche WO42633 „Astefania”

Badacze: Joanna Streb, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak, Iwona Łaksa

Szukamy w skrócie:
– Pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi w stadium wczesnym lub miejscowo zaawansowanym (bez obecności przerzutów odległych)
– po chemioterapii przedoperacyjnej z trastuzumabem i/lub pertuzumabem i radykalnym zabiegu operacyjnym
– z obecnością choroby resztkowej czyli brakiem całkowitej odpowiedzi patologicznej (pCR).

 

Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) vs Investigator’s Choice Chemotherapy in HER2-low, Hormone Receptor Positive, Metastatic Breast Cancer (DB-06)
Badanie kliniczne III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo trastuzumabu deruxtekanu (T-DXd) w porównaniu do chemioterapii z wyboru badacza w leczeniu przerzutowego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych i niską ekspresją receptora HER2.
Astra Zeneca D9670C00001 „Destiny-Breast 06”

Badacze: Joanna Streb, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak, Iwona Łaksa

Szukamy w skrócie:
– pacjentek z przerzutowym rakiem piersi, z ekspresją receptorów estrogenowych, z ekspresją HER2 0-2+, IHC 2+/ISH-, IHC 0 lub <1+. Uwaga: zakończono rekrutację dla HER2 1+.
– przynajmniej 2 wcześniejsze linie hormonoterapii lub progresja po 6 miesiącach od rozpoczęcia hormonoterapii z inhibitorem CKD4/6 
– brak wcześniejszego leczenia chemioterapią choroby przerzutowej

 

A Study of T-DXd in Participants With or Without Brain Metastasis Who Have Previously Treated Advanced or Metastatic HER2 Positive Breast Cancer (DESTINY-B12)
Badanie kliniczne fazy III b/IV oceniające skuteczność trastuzumabu deruxtekanu w leczeniu pacjentek z wcześniej leczonym zaawansowanym lub uogólnionym rakiem piersi HER2 dodatnim bez lub z przerzutami do mózgowia.
Astra Zeneca D9673C00007 „Destiny-Breast 12”

Badacze: Joanna Streb, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak, Iwona Łaksa

Szukamy w skrócie:
– pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi w stadium uogólnienia lub miejscowo nieoperacyjnego (maksymalnie 2 wcześniejsze linie leczenia),
– progresja po leczeniu pertuzumabem, trastuzumabem lub trastuzumabem emtanzyną,
– bez przerzutów lub podejrzenia przerzutów do opon mózgowo-rdzeniowych.

 

Efficacy and Safety Comparison of Niraparib to Placebo in Participants With Human Epidermal Growth Factor 2 Negative (HER2-) Breast Cancer Susceptibility Gene Mutation (BRCAmut) or Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) With Molecular Disease (ZEST) 
Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa niraparybu vs placebo u pacjentek z molekularną chorobą resztkowa, z Her2-ujemnym rakiem piersi z obecnością mutacji BRCA lub z trójujemnym rakiem piersi niezależnie od obecności mutaji BRCA.
GlaxoSmithKline 213831 „ZEST”

Badacze: Agnieszka Słowik, Maciej Lubaś

Szukamy w skrócie:
– rak piersi w stadium I-III po zakończeniu standardowego leczenia
– rak trójujemny niezależnie od obecności mutacji BRCA lub z obecnością receptorów estrogenowych, bez nadekspresji HER-2, z obecnością mutacji BRCA.
– z wykrywalną we krwi molekularną chorobą resztkową (DNA nowotworu) – test wykonywany w tut. ośrodku w ramach kwalifikacji do badania

 

 

 


GINEKOLOGIA/UROLOGIA


An International Prospective Open-label, Randomized, Phase III Study Comparing 177Lu-PSMA-617 in Combination With SoC, Versus SoC Alone, in Adult Male Patients With mHSPC (PSMAddition)
Międzynarodowe, prospektywne, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby porównujące 177Lu-PSMA-617 w połączeniu ze standardem leczenia do samego standardu leczenia u dorosłych mężczyzn z przerzutowym, hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego (mHSPC)
Novartis CAAA617C12301 „PSMAddition”

Badacze: Paweł Potocki, Maciej Lubaś
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy, wrażliwy na kastrację rak stercza
– wcześniej nieleczony (w momencie podpisywania zgody, dopuszczalne maksymalnie 45 dni od włączenia analogu LHRH)
– wszyscy zakwalifikowani chorzy dostają nowej generacji antyandrogen (apalutamid lub octan abirateronu) w standardzie.

 

A randomized open label phase II study of immune checkpoint inhibitor combinations with axitinib in patients with previously untreated locally advanced unresectable or metastatic renal cell carcinoma.
Randomizowane, otwarte badanie II fazy, oceniające skojarzenia inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego z aksytynibem u chorych z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem nerki.
Roche BO43936

Badacze: Kamil Konopka, Paulina Frączek
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany, nieoperacyjny rak jasnokomórkowy nerki
– wcześniej nieleczony, w skali IMDC 1-6 pkt (ryzyko pośrednie lub wysokie).
– obecność choroby mierzalnej

 

Lista wszystkich badań klinicznych (również obecnie nie rekrutujących) prowadzonych we wszystkich jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie