Badania Kliniczne

 

Zapraszamy do korzystania z ogólnopolskiej Interaktywnej Bazy Badań Klinicznych.
IBBK jest internetową platformą pozwalającą lekarzom i pacjentom wyszukiwać badania kliniczne rekrutujące na terenie całego kraju. Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje, iż pacjent jest potencjalnym kandydatem do badania, przy pomocy dedykowanego call-center, może umówić wizytę w ośrodku prowadzącym rekrutację.


Poniżej lista badań klinicznych aktualnie rekrutujących w Klinice Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego.
Lista jest na bieżąco uaktualniana. W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu prosimy o kontakt z sekretariatem (12 424 89 12). 
Pod numerem badania link do międzynarodowej bazy clinicaltrials.gov – ze szczegółowymi informacjami.


BADANIA BASKETOWE/WCZESNYCH FAZ


A Study of Erdafitinib in Participants With Advanced Solid Tumors and Fibroblast Growth Factor Receptor (FGFR) Gene Alterations (42756493 CAN200, RAGNAR)
Badanie fazy 2 Erdafitinibu u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi i wybranymi zmianami genu FGFR
Janssen Research & Development, LLC. 42756493 CAN200, RAGNAR

Badacze: Łukasz Kwinta, Mateusz Łobacz
Szukamy w skrócie:
zaawansowany nowotwór lity z obecnością mutacji aktywującej w genach dla receptorów FGFR (test w kierunku ich obecności u pacjentów z nieznanym stausem mutacji, wykonywany jest przed włączeniem do badania przy pomocy sekwencjonowania NGS testem FoundationOne)
– wcześniej leczeni przynajmniej jedną linią terapii systemowej
– obecność zmian mierzalnych

 

MGC018 With or Without MGA012 in Advanced Solid Tumors
Otwarte badanie fazy 1/2, z eskalacją dawki, zastosowanego po raz pierwszy u człowieka, badanego produktu leczniczego MGC018 (będącego koniugatem przeciwciała anty-B7-H3) w monoterapii oraz w połączeniu z MGA012 (będącego przeciwciałem anty-PD-1) u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi
MacroGenics CP-MGC018-011 (IRIS)

Badacze: Łukasz Kwinta, Mateusz Łobacz
Szukamy w skrócie:
zaawansowany rak płuca, rak prostaty lub trójujemny rak piersi
– wcześniej leczeni przynajmniej jedną linią terapii systemowej
– obecność zmian mierzalnych (dla raka stercza obecnośc jedynie ognisk kosnych jest akceptowalna)

 

A Phase 2 Study of T-DXd in Patients With Selected HER2 Expressing Tumors (DPT02)
Wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania trastuzumabu derukstekanu (T-DXd, DS-8201a) w leczeniu wybranych nowotworów wykazujących ekspresję receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2) (DESTINY-PanTumor02)
AstraZeneca D967VC00001 “Destiny PanTumor-02”

Badacze: Łukasz Kwinta, Mateusz Łobacz, Kamil Konopka, Paulina Frączek
Szukamy w skrócie:
– zaawansowane raki wykazujące nadekspresję Her2 (rak dróg żółciowych, pęcherza moczowego, szyjki macicy, trzonu macicy,  jajnika, trzustki, rzadkie raki)
– wcześniej leczenie systemowe (dopuszczalna wcześniejsza terapia anty-Her2)
– obecność zmian mierzalnych

 


NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO


Phase III Study of Trifluridine/Tipiracil in Combination With Bevacizumab vs Trifluridine/Tipiracil Single Agent in Patients With Refractory Metastatic Colorectal Cancer
Otwarte, randomizowane badanie III fazy porównujące stosowanie triflurydyny/typiracylu w skojarzeniu z bewacyzumabem do monoterapii triflurydyną/typiracylem u pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego.
Servier CL3-95005-007 “SUNLIGHT”

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa,
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany nieresekcyjny rak gruczołowy jelita grubego
– wcześniej leczonych maksymalnie 2 liniami terapii systemowej, z progresją lub nietolerancjąw trakcie ostatniej linii
– bez przeciwwskazań do bewacyzumabu

A Study of Relatlimab in Combination With Nivolumab in Participants With Advanced Liver Cancer Who Have Never Been Treated With Immuno-oncology Therapy After Prior Treatment With Tyrosine Kinase Inhibitors

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04567615?recrs=ab&cond=Hepatocellular+Carcinoma&cntry=PL&draw=2&rank=8

Badacze: Kamil Konopka, Paulina Frączek (tel 12 424 7331, 12 424 7502

Szukamy w skrócie:

-nieoperacyjny lub przerzutowy rak wątrobowokomórkowy (HCC)
-stan po leczeniu sorafenibem lub lenwatynibem
-brak leczenia immunoterapią w przeszłości


RAK PIERSI


 

A Study Evaluating the Efficacy and Safety of Giredestrant Compared With Physician’s Choice of Endocrine Monotherapy in Participants With Previously Treated Estrogen Receptor-Positive, HER2-Negative Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer.
Randomizowane, wieloośrodkowe badanie fazy II, prowadzone metodą otwartej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo cząsteczki GDC-9545 (giredestrant) w porównaniu z wybraną monoterapią endokrynną u pacjentów z wcześniej leczonym ER dodatnim, Her2- ujemnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi.
Roche WO42312acelERA Breast Cancer”

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany nieresekcyjny ER-dodatni, Her2 – ujemny rak piersi
– wcześniej leczonych 1-2 liniami terapii systemowej ale nie więcej niż 1 linią terapii molekularnie ukierunkowanej
– bez cech kryzy narządowej

 

A Randomized, Multicenter, Double-blind, Placebo-controlled Phase 3 Study of Nivolumab Versus Placebo in Combination With Neoadjuvant Chemotherapy and Adjuvant Endocrine Therapy in the Treatment of High-risk, Stage II-III Estrogen Receptor-Positive (ER+), Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Negative (HER2-) Breast Cancer.
Randomizowane, wieloośrodkowe, podwójnie zaślepionem, baadanie 3 fazy oceniające niwolumab w porównaniu z placebo, w skojarzeniu  z neoadiuwantową chemioerapią oraz adiuwantową hormonoterapią, u pacjentek z rakiem piersi wykazującym ekspresję receptorów estrogenowych, bez nadekspresji receptora Her2, w II-III stopniu zaawansowania i wysokim ryzykiem nawrotu.
BMS 936558, CA209-7FL, “Checkmae 7FL”

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak
Szukamy w skrócie:
– wczesny lub miejscowo zaawansowany hormonowrażliwy rak piersi bez nadekspresji Her2 (cT1c-T2 N1c-N2 lub cT3-T4 N0-N2)
– wcześniej nieleczonych
– kandydatek do resekcji po leczeniu neoadiuwantowym

 

A Study of Novel Anti-cancer Agents in Patients With Metastatic Triple Negative Breast Cancer. (BEGONIA)
Badanie nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi u chorych z przerzutowym, trójujemnym rakiem piersi.
AstraZeneca D933LC00001 “BEGONIA”

Badacze: Paweł Potocki, Agnieszka Słowik, Jolanta Dobrzańska, Natalia Jonak, Maciej Lubaś
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany nieresekcyjny trójujemny rak piersi
– brak wcześniejszego leczenia systemowego z powodu choroby zaawansowanej
– bez cukrzycy ani przeciwwskazań do immunoterapii

 

Capivasertib+Fulvestrant vs Placebo+Fulvestrant as Treatment for Locally Advanced (Inoperable) or Metastatic HR+/HER2- Breast Cancer
Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kapiwarsetybu w skojarzeniu z fulwestrantem w porównaniu z placebo w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu miejscowo zaawansowanego (nieoperacyjnego) lub przerzutowego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych i bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/HER2−) po wystąpieniu nawrotu lub progresji choroby podczas lub po leczeniu inhibitorem aromatazy
AstraZeneca D3615C00001 CAPItello-291

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa, Koleta Kryka, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany nieresekcyjny hormonowrażliwy rak piersi bez nadekspresji Her2
– niepowodzenie wcześniejszej terapii z udziałem inhibitora aromatazy (anastrozolu, letrozolu, eksemestanu), podawanego w monoterapii lub skojarzeniu
– bez cukrzycy ani niekontrolowanych chorób sercowo-naczyniowych

 

A Trial to Evaluate Efficacy and Safety of Ribociclib With Endocrine Therapy as Adjuvant Treatment in Patients With HR+/HER2- Early Breast Cancer (NATALEE) 
Wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie III fazy w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa rybociclibu z leczeniem hormonalnym jako leczenia uzupełniającego u pacjentów z wczesnym rakiem piersi z dodatnim receptorem hormonalnym, HER2-ujemnym.
Novartis LEE011, NATALEE

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa, Koleta Kryka, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak
Szukamy w skrócie:
– wczesny miejscowo zaawansowany hormonowrażliwy rak piersi bez nadekspresji Her2
– do 18 miesięcy od rozpoznania, po zakończeniu chemio i radioterapii
– planowana 5-letnia hormonoterapia

 

To Assess Safety and Efficacy of Agents Targeting DNA Damage Repair With Olaparib Versus Olaparib Monotherapy. 
Wieloośrodkowe otwarte badanie kliniczne II fazy z randomizacją, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatów ingerujących w naprawę uszkodzonego DNA, stosowanych w połączeniu z olaparybem w porównaniu do monoterapii olaparybem u chorych na przerzutowego potrójnie negatywnego raka piersi, stratyfikowanych w zależności od zmian w genach związanych z homologiczną naprawą rekombinacyjną (w tym BRCA1/2).
AstraZeneca D5336C00001 VIOLETTE

Badacze: Joanna Streb, Iwona Łaksa, Koleta Kryka.
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany nieresekcyjny tróujujemnyrak piersi z obecnościąmutacji związanej z defektem mechanizmów rekombinacji homologicznej (test w tym kierunku wykonywane w ramach badania)
– niepowodzenie wcześniejszej 1-2 linii terapii
– obecność zmian mierzalnych

 

A Multicenter, Open-Label, Three-Part Study to Evaluate the Safety and Effectiveness of Immunopheresis with Immunicom’s LW-02 Device in Removal of Soluble Tumor Necrosis Factor Receptors (sTNF-Rs) as well as Clinical Efficacy in Treatment of Patients with Advanced, Refractory Triple Negative Breast Cancer (TNBC) Alone, or in Combination with Low Dose Weekly Paclitaxel Plus Carboplatin Chemotherapy versus Low Dose Weekly Paclitaxel Plus Carboplatin Chemotherapy.
Wieloośrodkowe, otwarte, trzyczęściowe badanie oceniające bezpieczeństwo i efektywność immunoferezy z użyciem wyrobu medycznego LW-02 firmy Immunicom w usuwaniu rozpuszczalnych receptorów czynnika martwicy nowotworu (sTNF-R) oraz kliniczną efektywność w leczeniu pacjentów z zaawansowanym,  opornym, potrójnie negatywnym rakiem piersi (TNBC) samodzielnie lub w połączeniu z chemioterapią z zastosowaniem  niskich  dawek paklitakselu i karboplatyny podawanych w rytmie cotygodniowym w porównaniu z chemioterapią z zastosowaniem  niskich dawek paklitakselu i karboplatyny podawanych w rytmie cotygodniowym.
Immunicom CP7-005

Badacze: Jolanta Dobrzańska, Mariusz Dragan, Kamil Konopka, Łukasz Kwinta, Paweł Potocki
Szukamy w skrócie:
przerzutowy lub miejscowo zaawansowany nieresekcyjny trójujemny rak piersi
– progresja po przynajmniej 3 liniach leczenia systemowego (wliczając leczenie adjuwantowe)
– nieobecne objawowe przerzuty do OUN
– w dobrym stanie ogólnym, z adekwatną funkcją narządów

 

 


GINEKOLOGIA/UROLOGIA


Efficacy and Safety of Pembrolizumab (MK-3475) Plus Enzalutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus Placebo Plus Enzalutamide Plus ADT in Participants With Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer (mHSPC) KEYNOTE-991
Badanie oceniające skuteczności bezpieczeństwo pembrolizumabu w skojarzeniu z enzalutamidem w porównaniu z enzalutamidem, u pacjentów z przerzutowym, wrażliwym na leczenie kastracyjne rakiem stercza
MSD MK-3475-991/KEYNOTE-991

Badacze: Artur Drobniak, Paweł Potocki, Małgorzata Radom
Szukamy w skrócie:
przerzutowy, wrażliwy na leczenie kastracyjne rak stercza
– wcześniej leczeni tylko deprywacją androgenową (nie dłużej niż 3 miesiące) lub docetakselem w skojarzeniu z deprywacją androgenową (nie dłużej niż 6 miesięcy)
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 

Study of Nivolumab Plus Ipilimumab, Ipilimumab or Cabazitaxel in Men With Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (Checkmate 650)
Badanie oceniające niwolumab w połączniu z ipilimumabem w porównaniu z ipilimumabem lub kabazytakselem u pacjentów z przerzutowym, opornym na leczenie kastracyjne rakiem stercza
BMS CA 209-650 (Checkmate 650)

Badacze: Paweł Potocki, Jolanta Dobrzańska, Natalia Jonak
Szukamy w skrócie:
przerzutowy, oporny na leczenie kastracyjne rak stercza
– wcześniej leczeni 1-2 liniami chemioterapii oraz antyandrogenem nowej generacji (enzalutamidem lub abirateronem)
– bez przerzutów do mózgu, wątroby ani cech transformacji neuroendokrynnej/drobnokomórkowej
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 

Study of Durvalumab Given With Chemotherapy, Durvalumab in Combination With Tremelimumab Given With Chemotherapy, or Chemotherapy in Patients With Unresectable Urothelial Cancer (NILE).
Badanie oceniające durwalumab podawany z chemioterapią, durwalumab w połączeniu z tremelimumabem podawanymi z chemioterapią albo chemioterapię u pacjentów z nieresekcyjnym rakiem urotelialnym.
AstraZeneca D933SC00001 “NILE”

Badacze: Mariusz Dragan, Artur Drobniak, Łukasz Kwinta
Szukamy w skrócie:
przerzutowy lub miejscowo zaawansowany nieresekcyjny rak urotelialny (przejściowo-komórkowy) dróg moczowych (miedniczka, moczowód, pęcherz, cewka)
– wcześniej nieleczeni
– bez przeciwwskazań do immunoterapii

 

 

Lista wszystkich badań klinicznych (również obecnie nie rekrutujących) prowadzonych we wszystkich jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

Wielkość fontu
Kontrast