Badania Kliniczne

 

Zapraszamy do korzystania z ogólnopolskiej Interaktywnej Bazy Badań Klinicznych.
IBBK jest internetową platformą pozwalającą lekarzom i pacjentom wyszukiwać badania kliniczne rekrutujące na terenie całego kraju. Jeśli lekarz prowadzący zdecyduje, iż pacjent jest potencjalnym kandydatem do badania, przy pomocy dedykowanego call-center, może umówić wizytę w ośrodku prowadzącym rekrutację.


Poniżej lista badań klinicznych aktualnie rekrutujących w Klinice Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego.
Lista jest na bieżąco uaktualniana. W przypadku zainteresowania udziałem w badaniu prosimy o kontakt z sekretariatem (12 424 89 12). 
Pod numerem badania link do międzynarodowej bazy clinicaltrials.gov – ze szczegółowymi informacjami.

 

 

 


BADANIA KOSZYKOWE/WCZESNYCH FAZ


A Phase II, Multicentre, Open-label, Master Protocol to Evaluate the Efficacy and Safety of Datopotamab Deruxtecan (Dato-DXd) as Monotherapy and in Combination with Anticancer Agents in Patients with Advanced/Metastatic Solid Tumours
(TROPION-PanTumor03)

Wieloośrodkowe, otwarte badanie II fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo datopotamabu derukstekanu w monoterapii oraz w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi/przerzutowymi guzami litymi.
Astra Zeneca D926UC00001

Badacze: Kamil Konopka, Maciej Lubaś, Mateusz Łobacz
Szukamy w skrócie:
zaawansowany nowotwór lity: rak trzonu macicy (endometrium), rak jajnika, rak żołądka, rak jelita grubego, rak stercza, rak pęcherza moczowego w stadium oporności na leczenie kastracyjne. 
– obecność zmian mierzalnych

 


NOWOTWORY PRZEWODU POKARMOWEGO


A Study Evaluating Atezolizumab and Bevacizumab, With or Without Tiragolumab, in Participants With Untreated Locally Advanced or Metastatic Hepatocellular Carcinoma
Badanie oceniające atezolizumab i bewacyzumab, z tiragolumabem lub bez, u uczestników z nieleczonym miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem wątrobowokomórkowym
(Roche IMbrave152 / SKYSCRAPER-14)

Badacze: Kamil Konopka, Mateusz Łobacz
Szukamy w skrócie:
– pacjenci z rozpoznaniem raka wątrobowokomórkowego
– w stadium uogólnienia lub zaawansowania miejscowego (jeżeli niemożliwe jest leczenie operacyjne)
– Brak dotychczasowego leczenia systemowego

 

 

A Study of Relatlimab in Combination With Nivolumab in Participants With Advanced Liver Cancer Who Have Never Been Treated With Immuno-oncology Therapy After Prior Treatment With Tyrosine Kinase Inhibitors

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04567615?recrs=ab&cond=Hepatocellular+Carcinoma&cntry=PL&draw=2&rank=8

Badacze: Kamil Konopka, Paulina Frączek (tel 12 424 7331, 12 424 7502

Szukamy w skrócie:
-nieoperacyjny lub przerzutowy rak wątrobowokomórkowy (HCC)
-stan po leczeniu sorafenibem lub lenwatynibem
-brak leczenia immunoterapią w przeszłości

 

ZN-c3 in Adult Participants With Metastatic Colorectal Cancer
Wieloośrodkowe badanie fazy ½ prowadzone metodą otwartej próby, oceniające ZN-c3 podawany w połączeniu z enkorafenibem i cetuximabem u dorosłych z przerzutowym rakiem jelita
(Zentalis Z0011001)

Badacze: Łukasz Kwinta, Mateusz Łobacz, Jolanta Dobrzańska

Szukamy w skrócie:
– Pacjenci z rozpoznaniem raka jelita grubego w stadium uogólnienia
– Obecność mutacji BRAF V600E
– Progresja choroby po zastosowaniu 1. lub 2. linii chemioterapii paliatywnej

 

 


RAK PIERSI


A Study Evaluating the Efficacy and Safety of Adjuvant Atezolizumab or Placebo and Trastuzumab Emtansine for Participants With HER2-Positive Breast Cancer at High Risk of Recurrence Following Preoperative Therapy (Astefania)
Badanie kliniczne III fazy, oceniające skuteczność oraz bezpieczeństwo atezolizumabu lub placebo i trastuzumabu emtanzyny w terapii adjuwantowej w HER-2 dodatnim raku piersi o wysokim ryzyku nawrotu po leczeniu przedoperacyjnym
Roche WO42633 „Astefania”

Badacze: Joanna Streb, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak, Iwona Łaksa

Szukamy w skrócie:
– Pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi w stadium wczesnym lub miejscowo zaawansowanym (bez obecności przerzutów odległych)
– po chemioterapii przedoperacyjnej z trastuzumabem i/lub pertuzumabem i radykalnym zabiegu operacyjnym
– z obecnością choroby resztkowej czyli brakiem całkowitej odpowiedzi patologicznej (pCR).

 

Study of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) vs Investigator’s Choice Chemotherapy in HER2-low, Hormone Receptor Positive, Metastatic Breast Cancer (DB-06)
Badanie kliniczne III fazy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo trastuzumabu deruxtekanu (T-DXd) w porównaniu do chemioterapii z wyboru badacza w leczeniu przerzutowego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych i niską ekspresją receptora HER2.
Astra Zeneca D9670C00001 „Destiny-Breast 06”

Badacze: Joanna Streb, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak, Iwona Łaksa

Szukamy w skrócie:
– pacjentek z przerzutowym rakiem piersi, z ekspresją receptorów estrogenowych, z ekspresją HER2 0-2+, IHC 2+/ISH-, IHC 0 lub <1+. Uwaga: zakończono rekrutację dla HER2 1+.
– przynajmniej 2 wcześniejsze linie hormonoterapii lub progresja po 6 miesiącach od rozpoczęcia hormonoterapii z inhibitorem CKD4/6 
– brak wcześniejszego leczenia chemioterapią choroby przerzutowej

 

A Study of T-DXd in Participants With or Without Brain Metastasis Who Have Previously Treated Advanced or Metastatic HER2 Positive Breast Cancer (DESTINY-B12)
Badanie kliniczne fazy III b/IV oceniające skuteczność trastuzumabu deruxtekanu w leczeniu pacjentek z wcześniej leczonym zaawansowanym lub uogólnionym rakiem piersi HER2 dodatnim bez lub z przerzutami do mózgowia.
Astra Zeneca D9673C00007 „Destiny-Breast 12”

Badacze: Joanna Streb, Anna Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Buda-Nowak, Iwona Łaksa

Szukamy w skrócie:
– pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi w stadium uogólnienia lub miejscowo nieoperacyjnego (maksymalnie 2 wcześniejsze linie leczenia),
– progresja po leczeniu pertuzumabem, trastuzumabem lub trastuzumabem emtanzyną,
– bez przerzutów lub podejrzenia przerzutów do opon mózgowo-rdzeniowych.

 

Efficacy and Safety Comparison of Niraparib to Placebo in Participants With Human Epidermal Growth Factor 2 Negative (HER2-) Breast Cancer Susceptibility Gene Mutation (BRCAmut) or Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) With Molecular Disease (ZEST) 
Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa niraparybu vs placebo u pacjentek z molekularną chorobą resztkowa, z Her2-ujemnym rakiem piersi z obecnością mutacji BRCA lub z trójujemnym rakiem piersi niezależnie od obecności mutaji BRCA.
GlaxoSmithKline 213831 „ZEST”

Badacze: Agnieszka Słowik, Maciej Lubaś

Szukamy w skrócie:
– rak piersi w stadium I-III po zakończeniu standardowego leczenia
– rak trójujemny niezależnie od obecności mutacji BRCA lub z obecnością receptorów estrogenowych, bez nadekspresji HER-2, z obecnością mutacji BRCA.
– z wykrywalną we krwi molekularną chorobą resztkową (DNA nowotworu) – test wykonywany w tut. ośrodku w ramach kwalifikacji do badania

 

 

 


GINEKOLOGIA/UROLOGIA


A randomized open label phase II study of immune checkpoint inhibitor combinations with axitinib in patients with previously untreated locally advanced unresectable or metastatic renal cell carcinoma.
Randomizowane, otwarte badanie II fazy, oceniające skojarzenia inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego z aksytynibem u chorych z wcześniej nieleczonym, miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem nerki.
Roche BO43936

Badacze: Kamil Konopka, Paulina Frączek
Szukamy w skrócie:
– przerzutowy lub miejscowo zaawansowany, nieoperacyjny rak jasnokomórkowy nerki
– wcześniej nieleczony, w skali IMDC 1-6 pkt (ryzyko pośrednie lub wysokie).
– obecność choroby mierzalnej

 

A Study Evaluating Different Immunotherapies (LAG-3 and PD-1 With or Without TIGIT, Compared to PD-L1 Alone) in Participants With Untreated Locally Advanced Metastatic Urothelial Cancer
Badanie oceniające różne immunoterapie (LAG-3 i PD-1 z TIGIT lub bez TIGIT, w porównaniu z samą PD-L1) u uczestników z rakiem urotelialnym w stadium uogólnienia
Roche BO 44157

Badacze: Łukasz Kwinta, Mateusz Łobacz
Szukamy w skrócie:
– pacjenci z rozpoznaniem raka urotelialnego z stadium uogólnienia
– brak dotychczasowego leczenia z powodu choroby przerzutowej
– przeciwwskazania co zastosowania chemioterapii z pochodnymi platyn (np. niewydolność nerek, neuropatia obwodowa)

 

Lista wszystkich badań klinicznych (również obecnie nie rekrutujących) prowadzonych we wszystkich jednostkach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie